Demirtaş li zindanêdeng da

NamzetêserokkomariyêyêHDP’êSelahaddînDemirtaş bi hevalêxweyêzindanêEbdullahZeydan re li GirtîgehaTîpa F yaEdirneyêdengêxwe da. Li serhesabêDemirtaş ê Twitterê hate gotinkubaweriya wan pêheyekuencamênbaşjihilbijarinanderkevin.

Daxuyaniya li serhesabêDemirtaş ê Twitterêwiha ye: “Me jîdengêxwe li zindanê da. Ezdixwazin her kesbiçesersindoqan û tercîhaxwejibodemokrasiyê bike. Hêviya min ew e kudengdayîn bi awayekîaram û sakînderbasbibe.Ezpêbawerimkudêencampirbaş bin. Ji me tevan re bi xêr be

demrtas