Birînên van zarokannayênjibîrkirin

ÇeteyênDAIŞ`ê di nava 4 salan de kul û birînênnayênjibîrkirin di bîraşêniyênbajarêReqayê de hiştin. 083921_dere-zor-ceteyan-sere-bave-wan-jekirin-3Tukesjikiryarên wan nefilitî.

XelefEbêdNezal (35) jişêniyênbajarêReqayê ye. Malbata wan ji 6 kesanpêktê (dê, bav, 3 bira û xwişkek).

Beriya du salandemakuwelatiyê bi navêXelefkarêxwe di kargehekê de dikir, çeteyênDAIŞ`êew girt û ew bi hincetakugawir e û jirêyaxwederdikeve, girtin.

Piştku 6 mehan di girtîgehê de ma, cezalê hate birîn û bêsûcserîwîjêkirin. Jibervêyekê 4 zarokênwîsêwî man.

Ewzarok û dayika bi navêAyişeniha li gel xalêxweyê bi navêYasirDerwîş li gundêDerwîş ê başûrêbajarêReqayêdijîn.

Xalê wan dibêjekuXelefjibokuxwişk û birayênxwexwedî bike di kargehekê de dixebitî û tutêkiliyênwî bi tualiyênsiyasî û leşkerî re tune bû.

Xalêzarokan di berdewamaaxaftinaxwe de evtişt got:”Demaku min bihîstkuhevserêxwişka min hate kuştin, min xwedîkirinazarokênxwişkan girt sermilêxwe da kupêwîstiyên wan bi cîhbînim.”

Rûyê wan bi ken e lê di dilê wan de hesretekheye

Her demrûyêzarokênXelefbi ken e. Lê li paşwêkenêhesretekevegerabajarêkubavê wan lê hate kuştin, di dilê wan de heye.

YasirDerwîş got jiajansa me re axivî û evtiştanîziman: “ÇeteyênDAIŞ`êhevserêxwişka min revand. Gelekcaranxwişka min xwestrewşahevserêwê di girtîgehênçeteyan de diyarbikin. Her demçeteyandigotkurewşawîbaş e û tucezalênebirîne. Derfetnedanxwişka min kuserdanahevserêxwe bike yanjîdengîwî bike.”

Yasir di berdewamaaxaftinaxwe de evtişt bi lêvkir: “Piştîkuçendroj, hefte û meh derbasbûn me nizanîbûkuewdijîyanmiriye. Jiberçarenûsawîem di navametirsiyan de bûn. Em bi hêvîbûnkuwêrojekêvegere. Lêhêviya me zêdedirêjnekir. Piştî 6 mehanagahîji me re hatinkuçeteyanew li cihekîkutenêçeteyênDAIŞ`ênasdikin, serjêkirine.”

MalbataXelefEbêdNezalhetanihajînizanekucenazeyêwî li kuderêhatiyeveşartin.