JiBarzanîdaxuyaniyênsosret: DagirkeriyaTirkiyeyêya li Başûrmeşrû ye

NêçîrvanBarzanî bi daxuyaniyekêhewldanêndewletatirkêndagirkeriyêyên li dijîbaşûrêKurdistanêmeşrûnîşandan.Barzanî 21 baregehênleşkerîyêndewletatirkên li Başûrpaşguhkirin û 132931_barzaniden-tc-isgalini-mesrulastiran-ibretlik-aciklamalarjiberku PKK êrîşîdewletatirk dike, tawanbarkir.

Barzanîdiyarkirku di demekenêzîk de dibekubiçeserdanaEnqereyê û dixwaze bi rayedarêndewletatirk re  têkiliyênxwexurttir bike

 ‘Emdixwazin bi dewletatirk re têkiliyênxwexurtbikin’

NêçîrvanBarzanî di daxuyaniyaxwe de dagirkeriyadewletatirkpaşguhkir û şîroveyekewihakir: “Em li dij in kujinavxakabaşûrêKurdistanêêrîş li Tirkiye û Îranêwerinkirin.”

Barzanîwekîku PKK tevgerekekurdînebeaxaftinaxwedomand û wiha got: “Me gelekcaranjikomênmuxalîf û PKK’êxwestjinavxakabaşûrêKurdistanêêrîşannekin. Tiştênkutênkirinyekalînîn in.”

Barzanîtêkildarîkuştinasivîlan di êrîşêndewletatirkên li serBaşûr de tuberteknîşannedan, bes got ku “Metirsiya me heye.”

Barzanî bi devêErdogan PKK sûcdarkir

Barzanî di axaftinaxwe de gelekrastîpaşguhkirin û bi zimanêErdogan û dagirkerên din şîroveyekewihasosretkir: “PKK beşekemezin a xakaHerêmaKurdistanêdagirkiriye û jivêderêêrîşîTirkiyeyê dike. Em li dijîvê ne. JinavxakaHerêmaKurdistanêêrîşîTirkiyeyêdikin, em li dijîvêyekê ne.”

Dewletatirk bi salan e li başûrêKurdistanêbaregehênleşkerîava dike. Lêbelê her çendjialiyê gel vegelekbertekhatibinnîşandanjî PDK û malbataBarzanîrojekêjîhewldanêndagirkeriyêyêndewletatirkhilnedarojevaxwe. Bi salan e dewletatirk  êrîşîxakabaşûrêKurdistanê dike û di van êrîşan de bi sedan sivîlqetilkirin. Lê PDK û malbataBarzanîdîsabêdeng ma. Bi ser de jîgelekcaranhevkariyadewletatirkkir û li dijîPKK’êoperasyonpêkanîn.

PDK li rexdagirkeran e

Di ŞerêCîhanêyêSêyemîn de kunavendawîRojhilataNavîn e, gelêkurd di serî de li Rojava, gelekdestkeftî bi destxistin, firsendawelatêxweyêparçekirîbikinyekdîtin, lêbelêdewletatirkjibokupêşî li vêyekêbigirehemûderfetênxweseferberkirin. Di vêsiyasetaantîkurd û şerê li dijîgelêkurd ê dewletatirk de PDK dîsa li cemdagirkerancih girt.

Dewletatirk di demêndawîn de jiherêmaBiradostdestpêkiriye û ber bi Qendîlêveêrîşênxweyêndakirkeriyêdidomîne. MalbataBarzanîcareke din li cemdagirkeriyêcihêxwedigire û alîkariyasiyasetadijberiyakurdan dike.