CIVAK Û PERWERDE

Guhdarên dengê waş û kanî , bernameya civak û perwerde ya vê xelekê li ser mijara pirtûkên çand û exlaq a dibistanên navîn . bi mêvandariya mamoste Yûsif Elî û Şerîhan Omer.